Produkce osiva hybridní pšenice.

Množení a výroba osiva hybridní pšenice je odborně, organizačně a ekonomicky velice náročný proces. Je potřeba vyrobit značné množství osiva o vysoké kvalitě, kterou pěstitel očekává od tak špičkového produktu, jakým hybridní pšenice bezesporu jsou.

Kontrola sterility mateřské linie se v porostu provádí pomocí pylových klecí, pod kterými by měly zůstat hluché klasy.

Kontrola sterility mateřské linie se v porostu …  

SAATEN-UNION pro množení hybridních odrůd pšenice využívá metodu, při níž se mateřská linie sterilizuje pomocí přípravku CROISOR®.

SAATEN-UNION pro množení hybridních odrůd pšenice …  

„Hybri-Coat®“, která zaručuje vznik homogenního mikroporézního filmu účinné látky mořidla na povrchu zrna.

„Hybri-Coat®“, která zaručuje vznik homogenního …  

Princip množení hybridní pšenice je stejný jako u ostatních plodin, u kterých se v praxi využívají hybridní odrůdy. Cílem je přenést na potomka (osivo generace F1) geny obou rodičů a docílit toho, aby hybrid měl užitné vlastnosti, které od něj očekáváme – výnos, odolnost vůči stresovým faktorům, rezistence vůči chorobám, apod.

Množení hybridní pšenice má svá úskalí. Pšenice ozimá je obecně samosprašný druh, což výrobu osiva komplikuje. Musí se použít metoda, která zabrání samosprášení, zajistí vysokou míru hybridity výsledného osiva a navíc bude aplikovatelná v průmyslovém měřítku. Oproti řepce, slunečnici nebo žitu se u pšenice prozatím nerozšířilo množení metodou CMS (cytoplazmatická samčí sterilita). SAATEN-UNION pro množení hybridních odrůd pšenice využívá metodu, při níž se mateřská linie sterilizuje pomocí přípravku CROISOR®. Ten při správné aplikaci zastaví vývoj prašníků a produkci pylu a zajistí, že u mateřské linie nedojde k samoopylení. Naopak je
snaha, aby matka přijímala pyl otce. Při množení hybridních pšenic se proto vysévají vedle sebe střídavě pásy matky a otce, přičemž otcovská linie se využívá jako donor pylu a sklízí se na merkantil, zatímco z mateřské linie se sklízí osivo. Kontrola sterility mateřské linie se v porostu provádí pomocí pylových klecí, pod kterými by měly zůstat hluché klasy.

Úspěch množení stojí předně na správně provedené sterilizaci, ale například také na průběhu povětrnostních podmínek, které mohou zásadně ovlivnit proces opylení. Již ze samotného procesu množení je zřejmé, že z hektaru orné půdy bude i za předpokladu úspěšného provedení hybridizace významně nižší produkce osiva, než tomu bývá při množení liniové odrůdy. Na osivo se sklízí pouze matka a i zde jsou výnosy kvůli nedokonalému opylení zpravidla nižší. Sklizené osivo je vyčištěno a podrobeno dalším laboratorním testům, zejména je prověřována úroveň hybridity, obsah příměsí a samozřejmě stupeň klíčivosti. V případě, že sklizená partie odpovídá přísné normě, je osivo kvalitně namořeno, nabaleno na výsevní jednotky a připraveno pro pěstitele.

PRÉMIOVÉ MOŘENÍ
Špičková genetická hodnota osiva hybridní pšenice vyžaduje ochranu na nejvyšší možné úrovni. Proto byla vyvinuta technologie moření zrna pod názvem „Hybri-Coat®“, která zaručuje vznik homogenního mikroporézního filmu účinné látky mořidla na povrchu zrna. Přidané aditivum dále zajišťuje patřičně hladký povrch ošetřených semen pro dokonalejší rozmístění zrna v seťovém lůžku při setí. Bonusem pro pěstitele při výběru osiva hybridní pšenice je možnost volby mezi variantou mořenou fungicidně nebo navíc i s insekticidní složkou.


Top