„JIŽ TŘI ROKY JE PRO NÁS JISTOTOU HYBERY“

„Hospodaříme v Moravskoslezském kraji, s průměrnými výnosy ozimých pšenic 5,5 – 6 t/ha. Za účelem zlepšení ekonomiky pěstování pšenice ozimé jsme v roce 2012 poprvé vyzkoušeli na 16 ha kamenitého pozemku hybridní pšenici HYSCORE.

David Janek: „Již tři roky je pro nás jistotou HYBERY.“

David Janek: „Již tři roky je pro nás jistotou …  

Už ve druhém roce, kdy jsme měli zvládnutou technologii pěstování, se dostavily první výsledky. Již tři roky sázíme na HYBERY, hybrid s potravinářskou kvalitou. U hybridních pšenic mi vyhovuje velmi nízký výsevek, tedy úspora času při setí. Oceňuji výborný zdravotní stav během celé vegetace.

V roce 2015 si HYBERY na jílovitém pozemku, při extrémním nedostatku srážek a dlouhotrvajícímu suchu, udržela jako jediná zelený listový aparát. Ostatní pšenice zasychaly. S výsledkem 74,2 q/ha v potravinářské kvalitě jsme byli naprosto spokojeni a oproti průměru výnosu pšenic 57,9 q/ha to pro nás znamenalo navýšení o 28 %."

AGROTECHNIKA:
před setím NPS49 v dávce 1 q, 9. 10. setí 1 MKS. 9. 3. LAV 27 - 2 q, 22. 3. Sulfammo NPRO23 - 2 q, 13. 4. DAM -150 l, 4. 6. DAM -120 l Ochrana: 15. 4. Husar 165 g, Retacel 1,5 l, Starter 1,5 l, 18. 6. Tango 0,8l, FURY 10EW 0,1 l

Podnik: Josef Janek, Svobodné Heřmanice, Nádražní 198, okr. Bruntál, Moravskoslezský kraj, agronom David Janek
Výměra orné půdy: 800 ha
Půdy: střední kyselejší hnědozemě
Nadmořská výška: 450–550 m n. m.
Průměrné srážky: 650–680 mm
Struktura RV: pšenice 50 %, oz. řepka 24 %, jarní ječmen 9 %,ozimý ječmen 6 %, kukuřice siláž 4 %, ostatní 7 %
Struktura ŽV: dojnice 40 ks, masný skot 77 ks, jalovice 75 ks, býci výkrm 90 ks


Top