Hybridní pšenice – drobnosti, které rozhodují!

Po několika letech jsme opět zažili velmi tuhou zimu. Teploty byly po několik týdnů hluboko pod bodem mrazu. Půda promrzla, dle výšky sněhové pokrývky do hloubky od několika centimetrů až po půl metru. Pšenice byly pod sněhovou pokrývkou a po většinu zimy nemohly vegetovat. Na rozdíl od minulých let, kdy mírná zima eliminovala nedostatky při zakládání porostů, jsme letos po zimě našli porosty téměř ve stejném stavu, ve kterém šly do zimy. Mezi stavem porostů ozimých pšenic jsou tak v letošním roce velké rozdíly. Liší se samozřejmě dle půdních a klimatických podmínek, ale velkou měrou ovlivnila jejich stav také zvolená agrotechnika a důslednost při zakládání porostů. O rozdílech rozhodují často i drobnosti v agrotechnice a v letošním roce je možné si tyto rozdíly demonstrovat.

 

Obr. 1 Velmi dobrý porost po zimě. Díky ranému setí (první týden v září) a podzimní regulaci CCC šel hybrid Hyfi do zimy s velmi dobře vyvinutými rostlinami s mohutným kořenovým systémem a vysokým počtem odnoží. Stav k 17. 3. 2017 (Hrotovice, okr. Třebíč)

Obr. 1 Velmi dobrý porost po zimě. Díky ranému …  

Obr. 2 Hybrid má velmi dobrý základ pro další vegetaci. U tohoto porostu není třeba na jaře již porost více zahušťovat, naopak mu prospěje omezit jarní odnožování oddálením regenerační dávky dusíku. Stav k 17. 3. 2017 (ZD Hrotovice, okr. Třebíč).

Obr. 2 Hybrid má velmi dobrý základ pro další …  

Obr. 3 Dobrý porost po zimě. Hybridní pšenice Hyfi s cca 3-4 odnožemi. U tohoto porostu lze odnožování ještě podpořit včasnou regenerací a později nižší dávkou regulátoru CCC, případně v kombinaci s mikroprvkem Mn. Seto koncem září.

Obr. 3 Dobrý porost po zimě. Hybridní pšenice Hyfi…  

Obr. 4 Slabý porost, který šel do zimy pouze ve 3-4 listech bez odnoží. Zde je potřeba v jarním období co nejdříve k porostu aplikovat regenerační dávku dusíku v nitrátové formě a hustotu regulovat vyšší dávkou CCC (děleně), ideálně v kombinaci s mikroprvkem Mn.

Obr. 4 Slabý porost, který šel do zimy pouze ve 3-…  

Obr. 5 Rozdíl v počtu odnoží při rozdílné hloubce uložení osiva.

Obr. 5 Rozdíl v počtu odnoží při rozdílné hloubce …  

Termín setí hybridních pšenic

Zejména méně zkušeným pěstitelům hybridních pšenic doporučujeme setí v raném termínu. Cílem je poskytnout rostlinám dostatek času pro tvorbu mohutného kořenového systému a dalších vegetativních orgánů, zejména dostatečného počtu odnoží. Časněji seté porosty do zimy vstupují s lépe vyvinutými kořeny a s několika odnožemi. Rostliny tak mají dobrý základ pro jarní vegetaci a jarní fázi odnožování. Z dlouhodobých pokusů vyplývá, že hybridní pšenice mají v raném termínu nejlepší výnosové výsledky, viz tabulka.

Z obrázků 1-4 jsou patrné velké rozdíly mezi porosty hybridních pšenic na jaře letošního roku. Porosty se samozřejmě neliší pouze termínem setí. Výsledný stav po zimě také ovlivňoval průběh podzimní vegetace – teploty, srážky, nástup zimy apod. Průběh teplot a srážek na podzim bohužel nepřál podzimním regulacím či přihnojení porostu. Tyto operace bylo možno provádět pouze u velmi brzo setých pšenic a ty pak měly další výhodu a šly do zimy s více odnožemi. Obecně jsou však raně seté porosty v daleko lepším stavu a bude se u nich snáz, s menším stresem pro rostliny a s nižšími náklady dosahovat požadované hustoty porostu.

Hloubka setí u hybridních pšenic

U hybridních pšenic doporučujeme zaset brzo, ale také mělce. Hloubka setí by měla být maximálně 2-3 cm, aby byl ve vhodné hloubce odnožovací uzel a rostliny měly maximální intenzitu odnožování. Při hlubším setí se musí mezi obilkou a odnožovacím uzlem vytvořit spojovací článek, což prodlužuje vzcházení, rostliny jdou do zimy slabší a méně odnožené. Požadavku na mělké setí musí odpovídat příprava půdy a nastavení secího stroje. Na obr. 5 jsou porovnány dvě rostliny hybridní pšenice stejné odrůdy ze stejného pozemku, jediným rozdílem mezi nimi je hloubka uložení osiva. Mělké setí usnadňuje odnožování a urychluje vývoj rostlin na podzim a poté také během jara. Rostliny tak již v době regenerace mají výhodu, kterou promění ve výnos.

Základ pro dobrý výnos se tvoří již na podzim. Je však dobré si uvědomit, že na rozdíl od liniových odrůd, hybridní pšenice tvoří až 2/3 odnoží teprve v jarním období. I u později setých porostů, nebo u rostlin setých do velké hloubky, lze vytvořit dostatečnou hustotu porostu. Musíte zajistit dostatečnou výživu a případně porost k odnožování stimulovat morforegulátory. I s nízkým počtem klasů na m2 umí hybridy velmi dobře pracovat, kompenzovat výnosotvorné prvky a vytvořit dlouhé klasy s vysokým počtem zrn s vysokou HTZ. Hybridy si vždy najdou svoji cestu k vysokým výnosům.


Top