PATRAS – nejplastičtější pšenice

Po ničem nepátrej, sej PATRAS! Tak zní reklamní kampaň na odrůdu, která díky své oblibě velmi významně narůstá na pěstebních plochách.

PATRAS zvýšil průměr podniku navzdory srážkovému deficitu.

PATRAS zvýšil průměr podniku navzdory srážkovému …  

Ing. Oldřich Šulc, agronom

Ing. Oldřich Šulc, agronom  

Tomáš Dušek, agronom

Tomáš Dušek, agronom  

Myšlenka tohoto hesla pochází z logiky věci. Pěstitelé si většinou vybírají ze tří hlavních skupin odrůd pšenice ozimé. Ze skupiny mimořádně výnosných odrůd, jako je např. TOBAK, RIVERO, RUMOR; ze skupiny velmi kvalitních a méně náročných odrůd, jako je GENIUS či ATHLON a pak z třetí, ovšem početně velmi malé skupiny odrůd, které by však měly tvořit 20–30 % pěstebních ploch. Tedy ze skupiny odrůd s jistotou všeho. Výnosné, poměrně zdravé, stres tolerující, vhodné pro extenzivní i intenzivní pěstování, mrazuvzdorné, no prostě „univerzální“ odrůdy. To vše na jedničku splňuje právě PATRAS. Navíc je to typická „klasovka“ s mimořádně velkým zrnem. Na odrůdě PATRAS je kouzelné to, že dosahuje velmi vyrovnaných vysokých výnosů bez výrazného ohledu na půdně-klimatické podmínky a způsob pěstování. Řídko či husto setá, raně či pozdě setá, na horách či v nížinách, vždy je PATRAS velmi vyrovnaný. PATRAS je nejplastičtější pšenicí na českém trhu. Využijte tuto jedinečnou schopnost a zasejte na svých pozemcích minimálně 20 % odrůdy PATRAS. Je to Vaše investice do stability.

PATRAS NÁM VÝRAZNĚ NAVÝŠIL PRŮMĚR PODNIKU

ZD Okříšky, okr. Třebíč

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 3200 ha
Nadmořská výška: 450 – 570 m n. m.
Průměrné srážky: 500 mm
Půdy: spíše lehčí
Struktura RV: 850 ha pšenice, 470 ha řepka, 300 ha ozimý ječmen, 300 ha jarní ječmen, 370 ha kukuřice, 300 ha jetel

Loni (2016) byl u nás v Okříškách srážkově podprůměrný rok, kdy spadlo pouze 460 mm. Největší defi cit vláhy byl v jarním období. Některé odrůdy se s tímto velmi špatně srovnávaly. To ovšem neplatilo pro PATRAS. PATRAS nás opět nezklamal. Zatímco průměr podniku byl 75,5 q, tak PATRAS z 270 ha nasypal v průměru 82,2 q/ha. Po jeteli dával dokonce 93–95 q/ha. PATRAS tak velmi zvyšoval náš celkový průměr. Dlouhodobě je to naše nosná odrůda, se kterou jsme neměli jediný problém a jsme s ním maximálně spokojeni.

AGROTECHNIKA: setí 10. - 15.9.; hnojení podzim: před setím 80 kg NPK 9-25-25; hnojení jaro po lepší předplodině: regenerace – DASA 140 kg; sloupkování - SAM 310 kg; před metáním močovina - 70 kg; s každou aplikací fungicidu 7 kg močoviny + hořká sůl; fungicid 2x, regulace CCC + trinexapac-ethyl

NÁRAZOVÉ DEŠTĚ KVALITU PATRASU NEZHATILY

JAROS Jamolice (AGROSERVIS 1. zemědělská a.s. Višňové), okr. Znojmo

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 2300 ha
Nadmořská výška: 350 m n. m.
Průměrné srážky: 480 mm
Půdy: PATRAS na lepším, hlinitém pozemku
Struktura RV: 1300 ha pšenice, dále řepka, hrách, kukuřice, vojtěška, výkrm býků

„V loňském roce 2015/16 jsme měli zasetý PATRAS na 30 ha. Loňský rok byl u nás v Jamolicích pro někoho možná překvapivě srážkově vydatný, ovšem díky nárazovým dešťům často spojený se silným větrem. Porost PATRASu byl bujný, zdravý, vytvořil mohutné a těžké klasy a na lepších částech pozemku tak bohužel polehl. Přesto bylo dosaženo výborného výnosu přes 9 t/ha. Pokud by PATRAS nepolehl, odhadujeme jeho výnos i 10 t/ha. Měl nádherné zrno a jeho kvalita byla o úroveň výš než u ostatních odrůd. Byl nejkvalitnější pšenicí na celém našem podniku. Sklízely se i fůry s 16 % NL a OH 875 g/l, žádná nešla pod 13 % NL. PATRAS držel kvalitu nehledě na to, že přes něj před sklizní přešly srážky. Máme vyzkoušeno, že mu vyhovují spíše lepší předplodiny. Pro zvýšení odolnosti poléhání aplikujeme kromě standardního CCC i další regulátor na zpevnění stébla. PATRAS u nás uspěl, a proto máme letos ke sklizni připraveno cca 200 ha“, říkají agronomové Ing. Oldřich Šulc a Josef Vejvalka, JAROS Jamolice.

OVĚŘILI JSME SI PLASTIČNOST ODRŮDY PATRAS

HESAKO, zem.výroba s.r.o., Velké Heraltice, okr. Opava

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 1830 ha, z toho 1685 ha orné půdy
Nadmořská výška: 350 – 460 m n. m.
Průměrné srážky: 515 mm
Půdy: lehké, kamenito-štěrkové až těžké, jílovité
Struktura RV: pšenice 34 %; ječmen 20 %; řepka 16 %; kukuřice 8 %; cukrovka 4 %; mák 9 %; vojtěška 8 %; ostatní 1 %

Odrůda PATRAS mě zaujala v r. 2014 na polních dnech svým krásným klasem. Chtěl jsem si vyzkoušet, co je pravdy na tvrzení, že PATRAS je „nejplastičtější odrůda“. Právě takový typ odrůdy pro naše různorodé podmínky totiž potřebujeme. Dnes už mám s PATRASEM dvouleté zkušenosti. PATRAS seji na bonitně střední půdy, předplodinou je většinou obilovina (pšenice oz., ječmen j.). Reakce na zlepšující předplodinu je však velmi pozitivní, takže část PATRASU letos mám zasetou i po cukrovce. Výživou a ochranou jej držím na střední úrovni (185 kg N/ha a 2 fungicidech). Dle mých zkušeností může PATRAS ztrácet v případě „přeprškových žní“ rychleji na objemovce. Doporučuji tedy neotálet v rychlosti jeho sklizně. Odměna v podobě vysokého výnosu v kvalitě stojí za to! Mojí výzvou a zároveň dluhem vůči této krásné odrůdě je, lépe se naučit vystihnout potřebu regulátoru růstu proti poléhání v jeho prospěch. Výnos 9,2 t /ha i v mokrých žních 2016 byl pro mě opět dostatečným důvodem PATRAS zaset i letos.


Top