Doporučené odrůdy pšenice ozimé 2018

Všichni je znají. TOBAK, GENIUS, PATRAS a nově i RIVERO. Odrůdy pšenice ozimé, které tvoří takřka 20 % všech pěstebních ploch v České republice. Za tímto společným úspěchem stojí spousta spokojených pěstitelů, kteří s těmito odrůdami dosahují vysoké výnosy v patřičné kvalitě příslušné dané odrůdě.

 

Tyto čtyři odrůdy se velmi dobře doplňují a pěstitelé potravinářské pšenice tak mohou sestavit své portfolio výhradně a pouze z těchto odrůd.

Jaké jsou přednosti a unikátnost jednotlivých odrůd?

V pozadí těchto odrůd stojí tři naprosto odlišné šlechtitelské společnosti, které mají své odlišné šlechtitelské cíle a působí v rozdílných půdně-klimatických podmínkách. I to je argument pro každého pěstitele. TOBAK, GENIUS, PATRAS a RIVERO rovná se rozložené portfólio, tedy rozložené riziko.

TOBAK je pšenice, kterou farmáři pěstují s cílem dosažení těch nejvyšších výnosů zrna. Netřeba vytýkat kvalitu B. Například pádové číslo je na úrovni E kvality. Při vhodně zvoleném hnojení N pak TOBAK dosahuje N látky a objemové hmotnosti na úrovni A. TOBAK výborně reaguje na druhé produkční hnojení dusíkem a významně navyšuje výnos zvýšením počtu zrn v klase a zvýšení HTZ.

GENIUS také netřeba dlouze představovat. Je to nejpěstovanější odrůda v kvalitě E. GENIUS je nepřekonatelný z pohledu pozdních termínů setí. Je také mimořádně plastickou a mrazuvzdornou odrůdou. V roce 2016 i 2017 ukázal GENIUS na mnoha lokalitách ČR, že se umí velmi dobře vypořádat se suchem.

PATRAS je doporučován pro všechny farmy pěstující potravinářskou pšenici. Důvod je prostý, PATRAS lze považovat za nejplastičtější a nejuniverzálnější odrůdu potravinářské pšenice. Je velmi tolerantní k raným i pozdním termínům setí, zvládá lehčí ale i těžší půdy, nížinu i výše položené pozemky. PATRAS lze vést extenzivně, na druhé straně je to unikátní učebnicová „klasovka“ s vysokou HTZ přes 50g, a jako taková výtečně reaguje na vyšší intenzifikační vstupy větší délkou klasu a zvýšením HTZ.


Top