Z hybridního žita, ještě více zrna

Hybridní žito se dnes pěstuje na více než 2/3 plochy z celkové výměry žita. Důvody jsou hned dva. Mimořádný výnos ve srovnání s populačním žitem a mnohem větší stres-odolnost hybridů. Hybridy společnosti SAATEN-UNION tvoří téměř 50% výměry v České republice.

SU Performer je neprodávanější hybridní žito v Německu i v ČR.

SU Performer je neprodávanější hybridní žito v …  

SAATEN-UNION doporučuje již mnoho let osvědčenou metodu přimíchávání 5-10% osiva vysoce prášivého a vzrůstem vyššího populačního žita do hybridního osiva.

SAATEN-UNION doporučuje již mnoho let osvědčenou …  

Netřeba mnoho hybridů. Stačí na to 3. Prvním je v praxi velmi dobře zavedený hybrid SU SANTINI, který je většinou upřednostňován na lokalitách s extenzivní technologií. Druhým je novinka, v Německu nyní nejpěstovanější hybrid SU PERFORMER, který se během jednoho roku stal nejpěstovanějším také v ČR. A třetím hybridem je senážní SU PHÖNIX, který už několik let po sobě ukázal, že i z popele se dá povstat a přinést úctyhodné výnosy senážní hmoty.

Již před 12 lety přišla firma SAATEN-UNION s doprovodným doporučením k pěstování hybridního žita, které pěstitelům umožnilo zvýšit výnos zrna hybridního žita a také snížit množství námele ve sklizené produkci. Žito je cizosprašnou plodinou, a jako takové je o to víc náročné na průběh počasí v době kvetení (prášení pylu). Jako příznivé podmínky lze označit větrno, bez extrémních vysokých teplot a bez silného slunečního záření. Stejně tak nejsou vhodné podmínky v případě vysokých srážek v průběhu kvetení. Počasí zatím člověk ovlivnit nedokáže, ale můžeme napomoci ke zvýšení množství pylu. SAATEN-UNION doporučuje již mnoho let osvědčenou metodu přimíchávání 5-10% osiva vysoce prášivého a vzrůstem vyššího populačního

žita do hybridního osiva. Tedy ne ledajaké populační žito. Dříve se pro tyto podmínky používala odrůda MATADOR. Nyní, se stejně dobrými výsledky, se osvědčila v ČR nově registrovaná odrůda INSPECTOR. Nejenže INSPECTOR tvoří více pylu, ale je také mnohem vzrůstnější než SU SANTINI či SU PERFORMER, díky čemuž se pyl dostává na větší vzdálenost do porostu.

V Německu se přímo při výrobě osiva hybridního žita přimíchává odrůda DUKATO. K pěstiteli tak již putuje finální směs F1 hybridu a 10% DUKATA. V ČR úřady toto neumožnily, respektive tato možnost byla pouze za technologicky nesplnitelných podmínek u většiny množitelů, a proto zůstává na pěstiteli, aby toto osivo INSPECTORU přimíchal až v průběhu setí. Není to však nic složitého, není ani třeba přesného a rovnoměrného promíchání. Také se velmi dobře osvědčil tzv. obsev běžné pěstební plochy hybrida osivem INSPECTORA z návětrné strany. Stačí jeden až dva záběry secího stroje. Velice snadnou možností je také varianta, kdy po zasetí hybridu se pozemek nakoso 1x či 2x přejede secím strojem s osivem INSPECTORA. Alternativ je opravdu mnoho, většinou odvislých od tvaru pozemku. Každá však přináší kýžené navýšení výnosu a snížení podílu námele v zrnu díky výrazně vyšší nabídce pylu.


Top