HYKING - hybrid, který osloví každého

HYKING je bezpochyby hybrid, který významně obohatí sortiment odrůd pšenice ozimé v České republice. V budoucnu bude jistě jedním z klíčových hybridů v rámci celé Evropy a také stěžejním hybridem v České republice. HYKING vystupuje z řady všech ostatních odrůd pšenice a svým výkonem nastavuje vysoko laťku ostatním pšenicím na dlouhou dobu dopředu.

Výnos hybridu HYKING na stanicích ÚKZÚZ 2015-17

Výnos hybridu HYKING na stanicích ÚKZÚZ 2015-17  

Přínos hybridu HYKING na kontroly Zdroj: ÚKZÚZ 2015-17, ošetřená, neošetřená varianta, kontroly: Annie, Elan, Frisky, Gordian

Přínos hybridu HYKING na kontroly Zdroj: ÚKZÚZ …  

HYKING svojí letošní registrací na ÚKZÚZ prokázal, že si dokonale rozumí s rozmanitými podmínkami České republiky, že nedělá rozdíly mezi pěstebními technologiemi a že se na něj pěstitelé budou moci ve všech ohledech spolehnout. HYKING je výjimečnou pšenicí, která je díky svým vlastnostem výnosná v jakýchkoliv podmínkách.

HYKING zaujme výnosem. První registraci v rámci Evropy získal v roce 2015 ve Francii. Byl registrován jako nejvýnosnější pšenice s obrovským náskokem na všechny ostatní liniové odrůdy (CTPS/GEVES 2014-15). Tento výsledek vykreslil obrovský potenciál tohoto hybridu, proto byl HYKING zařazen také do registračního řízení na ÚKZÚZ v České republice, aby prokázal svůj výkon rovněž v našich podmínkách. Letos, po úspěšných třech letech státních zkoušek, je HYKING registrován jako nejvýnosnější pšenice registračního řízení na ÚKZÚZ (ÚKZÚZ, 2015-17). Výsledky, se kterými uzavřel tříleté zkoušení, musí oslovit každého agronoma. Průměrný výnos za tři roky zkoušení je 10, 88 t/ha, resp. 111 % na průměr kontrolních odrůd (ÚKZÚZ 2015-17, ošetřeno i neošetřeno, všechny lokality v ČR, celkem zprůměrováno 96 výsledků). HYKING v registračním řízení nezaváhal. Výnosný byl na všech pokusných lokalitách. Nejvyššího výnosu ze všech testovaných pšenic dosáhl jak v intenzivní ošetřené variantě pěstování, tak i bez použití fungicidů a regulátorů růstu. Ve všech ročnících výnosem překonal kontroly s vysokým odstupem.

HYKING zaujme také svými agronomickými vlastnostmi. HYKING je raný až středně raný hybrid. Má dobrou odolnost chorobám i poléhání. To potvrzuje svým nedostižným výsledkem v neošetřené variantě pěstování a také číselným hodnocením ÚKZÚZ. Mezi hlavní přednosti patří v posledních letech nezbytná odolnost vůči rzím, konkrétně rez pšeničná 7,4 a rez plevová na listu 7,6 (ÚKZÚZ 2015-17). Většinu pěstitelů HYKING také příjemně překvapí nízkým porostem, cca 85 cm, a vysokou odolností poléhání, hodnocenou 8,2 z 9 možných bodů (ÚKZÚZ 2015-17).

HYKING pro pěstitele představuje výnosnou pšenici s vysokou pěstitelskou jistotou. Obrovský výnosový potenciál tohoto hybridu má využití v úrodných oblastech s vysokou intenzitou pěstování cílenou na maximální možný výnos. Zde bude mít pěstitel oporu v nízkém porostu, vysoké odolnosti poléhání a také v dobré odolnosti proti chorobám listové plochy. V horších půdních podmínkách navíc HYKING využije předností heterozního efektu a bude pěstitelům oporou v případě stresu.

HYKING je výnosný hybrid pšenice ozimé, který není kompromisem mezi výkonem a agronomickými vlastnostmi. Právě díky dobré odolnosti chorobám a nadstandardnímu poléhání, schopnosti překonat nástrahy české zimy, snášet stres a výborné vitalitě může tento hybrid dosahovat vynikajících výsledků, což předvedl na českém ÚKZÚZ i ve francouzské registraci.


Top