Ječmen jarní
MANTA dvouřadý


Přednosti

Trochu „jinej slaďák” pro České pivo.

  • Vysoký výnos zrna
  • Špičková sladovnická kvalita
  • Velké zrno
  • Velmi dobré zdraví
MANTA je nová sladovnická odrůda doporučená pro výrobu ČESKÉHO PIVA. Vzniká tak pro českého pěstitele konečně možnost zvolit si jiný typ šlechtění než doposud. Šlechtitel, firma Ackermann, se zaměřil nejen na špičkovou sladovnickou kvalitu zrna s parametry pro ČESKÉ PIVO, ale také na ranost a velmi dobrý zdravotní stav listového aparátu a klasu. U odrůdy MANTA se také podařilo upevnit vysoký extrakt 82,9 % a optimální obsah dusíkatých látek, což jistě ocení všichni sladaři.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
MANTA je velmi plastická odrůda, kterou lze pěstovat ve všech sladovnicky významných půdně-klimatických podmínkách. Pěstitel se může na MANTU spolehnout i díky výtečnému zdraví a dobré odolnosti proti poléhání s hodnotou 6,9. MANTA je v současné době nejranějším sladovnickým ječmenem na českém trhu.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ V SUCHÝCH ROČNÍCÍCH
MANTA má schopnost relativně dobře udržet nižší hladinu NL v zrnu i v suchých ročnících. Přesto v případě nebezpečí vyššího obsahu NL lze využít u odrůdy MANTA některá technologická opatření. MANTA je nejranější sladovnická odrůda pro České pivo“ a i proto je u ní možno snížit obsahu NL při využití Molybdenu ve fázi do BBCH 36–37 v dávce 30– (60 g) v kombinaci s nižšími dávkami (až 1/2 z obvyklé doporučené dávky) strobilurinu či některých SDHI ve fází BBCH 61. Toto ovšem neplatí u pozdnějších či více odnožujících odrůd. I proto je MANTA velkým přínosem pro pěstování sladovnického ječmene. Její ranost a střední odnoživost jsou i v tomto případě velkou výhodou.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Podíl předního zrna

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
vysoký (103,0 % ošetřená / 102,8 % neošetřená var.)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ
Podíl předního zrna

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Fusaria klasu
Neparazitické skvrny

Šlechtitel
Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Pěstování

Výsevek
Rané setí
300 – 320 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Před setím 40 – 60 kg N/ha (nejlépe v močovině, zapravit / dle předplodiny
a půdních podmínek)
Poč. odnožování (EC 21 – 22) 30 – 40 kg N/ha + CCC 0,5 –
0,7 l/ha (v suchém jaru CCC vynechat)

Potřeba růstových regulátorů
EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7 – 1,0 l) nebo EC 45 – 49 ethephone 0,5 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
I přesto, že je MANTA zdravou odrůdou, je vhodné při produkci kvalitního sladovnického ječmene udržet zdravý porost až do sklizně. Proto doporučujeme v EC 37 – 39 například kombinaci poloviční dávky epoxiconazole a SDHI. Do klasu v průběhu květu pak podle průběhu počasí 0,4 – 0,7 l tebuconazole.

Vhodnost po obilovině
ano

Šlechtitel
Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Výsledky

MANTA - Nejvýnosnější významně obchodovaná odrůda ječmene pro České pivo

MANTA - Nejvýnosnější významně obchodovaná odrůda …  

MANTA – nová vysoce kvalitní odrůda pro „České pivo“.

MANTA – nová vysoce kvalitní odrůda pro „České …