Ječmen jarní
BENTE dvouřadý


Přednosti

Nejvýkonnější krmný ječmen na českém trhu.

  • Špičkový výnos zrna
  • Velká HTZ
  • Ranost
  • Pevné zdraví
POPIS ODRŮDY
BENTE je revoluční odrůdou krmného jarního ječmene. BENTE je jednou z nejranějších odrůd sortimentu, přesto snoubí špičkový výnos zrna s opravdu vysokou HTZ často přes 53 g, velmi vysoký podíl předního zrna a velmi dobrý zdravotní stav. BENTE je středního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. Ve všech výrobních oblastech i ve všech variantách pěstování dle ÚKZÚZ dosahuje velmi vysokého výnosu.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ
BENTE je absolutní špičkou ve výnose zrna a to i v horších půdně-klimatických podmínkách. U pěstování této odrůdy agronom nemusí řešit, kam odrůdy zaset či jakou technologii volit. Mimořádná plasticita odrůdy BENTE je oproti jiným krmným odrůdám tou největší výhodou.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
velmi rychlý
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
vysoký (109,1 % ošetřená / 109,8 % neošetřená var.)
Hustota porostu
Počet zrn v klase

Odolnost k chorobám
Padlí travní na listu
Hnědá skvrnitost
Rhynchospor. skvrnitost
Rez ječná
Neparazitické skvrny

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Pěstování

Výsevek
Rané setí
320 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 400 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Před setím 60 kg N/ha (nejlépe v močovině, zapravit / dle předplodiny a půdních podmínek)
Poč. odnožování (EC 21–22) 40 – 50 kg N/ha + CCC 0,5 – 0,7 l/ha (v suchém jaru CCC vynechat)

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
I přesto, že je BENTE zdravou odrůdou, je vhodné při produkci kvalitního ječmene udržet zdravý porost až do sklizně. Proto doporučujeme EC 37 – 39 například kombinaci poloviční dávky epoxiconazole a SDHI. Do klasu v průběhu květu pak podle průběhu počasí 0,4 – 0,7 l tebuconazole.

Vhodnost po obilovině
ano

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Výsledky