Směsi viterra®
viterra® PS


Přednosti

Vhodná jako MEZIPLODINA.

  • Pohanka + svazenka.
  • Jedinečné řešení do OP s vysokým zastoupením řepky. Fytosanitární účinek. Ideální volba také pro obilniny nebo kukuřici.

POHANKA OBECNÁ
Má dobrou předplodinovou hodnotu. Je vhodná i do osevního postupu s vysokým zastoupením řepky. Je citlivá na nízké teploty a velice snadno vymrzá.

SVAZENKA VRATIČOLISTÁ
Svazenka je ideální meziplodinou. Její předností je rychlý růst, nenáročnost na půdní podmínky a tolerance k srážkově chudším lokalitám. Kořenový systém svazenky má pozitivní vliv na půdu a její strukturu. Svazenka nachází uplatnění i v osevním postupu s vysokým zastoupením řepky. Snadno vymrzá a je vhodná pro technologii setí do mulče.
 

Složení směsi* Pohanka 42 %
Svazenka 58 %
Hmotnostní podíly semen* Pohanka 90 %
Svazenka 10 %
Doporučený výsevek: 16 – 22 kg/ha
Nejzazší termín setí: do 10. 9.
Využití pro: meziplodiny


* Vyhrazujeme si právo na změnu odrůdy. Podíly jednotlivých komponent ve směsi se mohou mírně lišit.