Směsi viterra®
viterra® RS plus


Přednosti

Vhodná pro NEKTARODÁRNÝ ÚHOR nebo jako MEZIPLODINA.

  • Směs ředkve olejné, svazenky a pohanky. Vhodná téměř do jakéhokoliv OP.
  • Velice příznivý vliv na půdní vlastnosti díky intenzivnímu prokořenění. Směs je vhodná do osevního postupu s kukuřicí, obilninami a s nízkým zastoupením řepky.
ŘEDKEV OLEJNÁ
Tato brukvovitá plodina se vyznačuje intenzivním nárůstem biomasy, dobrou schopností potlačovat plevele a ochranou proti erozi. Hlubokým kořenem proniká do půdy, snižuje utužení i v hlubších vrstvách půdního profi lu a napravuje půdní strukturu.

SVAZENKA VRATIČOLISTÁ
Svazenka je ideální meziplodinou. Její předností je rychlý růst, nenáročnost na půdní podmínky a tolerance k srážkově chudším lokalitám. Kořenový systém svazenky má pozitivní vliv na půdu a její strukturu. Svazenka nachází uplatnění i v osevním postupu s vysokým zastoupením řepky. Snadno vymrzá a je vhodná pro technologii setí do mulče.

POHANKA OBECNÁ
Má dobrou předplodinovou hodnotu. Je vhodná i do osevního postupu s vysokým zastoupením řepky. Je citlivá na nízké teploty a velice snadno vymrzá.

Složení směsi*:                    Ředkev olejná 41 %, Pohanka 14 %, Svazenka 45 %
Hmotnostní podíly semen*: Ředkev olejná 60 %, Pohanka 30 %, Svazenka 10 %
Doporučený výsevek:          12 – 20 kg/ha
Doporučený termín setí:       Pro nektarodárný úhor: 15. 3. -15. 4.
                                             Jako meziplodina: do 10. 9.
Využití pro:                           nektarodárný úhor, meziplodiny

* Vyhrazujeme si právo na změnu odrůdy. Podíly jednotlivých komponent ve směsi se mohou mírně lišit.