Směsi viterra®
viterra® UNI


Přednosti

Vhodná pro NEKTARODÁRNÝ ÚHOR nebo jako MEZIPLODINA.

  • Univerzální dobře vymrzající směs s vysokým podílem svazenky, jetele a lnu s rychlým zapojením porostu i v suchých podmínkách. Vhodná do OP s řepkou.
  •  Je nenáročná na půdní podmínky, poradí si se suchem. Díky odlišné architektuře kořene u jednotlivých plodin se zvyšuje příznivé působení na půdu a její strukturu. Navíc všechny plodiny ve směsi jsou vhodné do osevního postupu s řepkou a z agrotechnického hlediska je výhodná i citlivost plodin na mráz, kdy limitem pro vymrznutí by mělo být -7 °C. Směs je autorizovaná jako meziplodina nebo pro nektarodárný úhor. Jedinečnost směsi meziplodin viterra®UNI spočívá v synergické kombinaci všech těchto benefitů dohromady.
Univerzální směs meziplodin viterra® UNI
Jaké jsou obecné požadavky pěstitelů na meziplodiny? Maximální přínos pro půdu a celý osevní postup, ale zároveň dobrá cena, rychlý růst, univerzálnost a jednoduchost. Na základě těchto nároků byla sestavena novinka v sortimentu SAATEN-UNION – greeningová směs viterra®UNI.
                První a nejdůležitější požadavek farmářů je u meziplodin samozřejmě přínos pro půdu a zvýšení rozmanitosti osevního postupu. Aby tento požadavek mohla maximálně naplnit, je nová směs kombinací rovnou čtyř plodin, konkrétně svazenky, lnu, jetele alexandrijského a ovsa hřebílkatého.
                Svazenka je dobře známá meziplodina, která má pozitivní vliv na půdu, nezatěžuje osevní postup a má vybalancovanou tvorbu nadzemní a kořenové hmoty. Rychle roste i v sušších podmínkách. Len olejný má rovněž poměrně rychlý vývoj nadzemní hmoty, ale jeho hlavním přínosem je kůlový kořen zlepšující půdní strukturu. Jednoletý jetel alexandrijský byl do směsi vybrán pro jeho jedinečný a velmi příznivý vliv na půdní úrodnost. Hluboký kořen dokáže proniknout i do hlubších vrstev půdy, zlepšit strukturu, mobilizovat živiny a při dostatku času dokáže navíc fixovat vzdušný dusík. Oves hřebílkatý má ve směsi dva hlavní úkoly, doplňuje ostatní komponenty tím, že zajišťuje prokořenění zejména svrchní vrstvy půdy mohutným svazčitým kořenem, ale také tím, že mu nevadí písčité půdy a velmi dobře roste i v suchých podmínkách.

Složení směsi*:                        Svazenka 33 %, Len 29 %, Jetel alexandrijský 23 %, Oves hřebílkatý 15 %
Hmotnostní podíly semen*:      Svazenka 10 %, Len 9 %, Jetel alexandrijský 7 %, Oves hřebílkatý 74 %
Doporučený výsevek:              12 – 20 kg/ha
Termín setí:                              Pro nektarodárný úhor: 1. 3. - 15. 4.
                                                 Jako meziplodinu: do 10. 9.
Využití pro:                              Nektarodárný úhor,  meziplodiny