Kukuřice
SUPOD Podlasiak S 260


Přednosti

Jsem gigant!

  • ranost „260ky“, vzrůst „čtyřstovky“
  • mimořádně robustní hybrid pro špičkové výnosy hmoty
  • pokud chcete hmotu, chcete SUPOD Podlasiak
SUPOD Podlasiak je nový tříliniový hybrid, který ohromuje svým mimořádným vzrůstem. Velmi robustní rostliny jsou velmi silně olistěné a v kombinaci s dobře dozrňujícími palicemi jsou zárukou znamenitých výnosů silážní hmoty se středním obsahem škrobu. Vedle škrobu je významným zdrojem energie silné olistění rostlin a dobrá stravitelnost vlákniny. SUPOD Podlasiak je vynikajícím hybridem právě pro ty podniky, které hledají kukuřice poskytující znamenitý výnos hmoty a dobrou kvalitu. SUPOD Podlasiak je z hlediska agronomických vlastností velmi plastický hybrid. Disponuje velmi rychlým počátečním růstem a vysokou odolností chladu v počátečních fázích vývoje rostlin. Odolnost přísuškům je na vysoké úrovni. V rámci rajonizace nemá vyhraněné nároky na půdní podmínky. SUPOD Podlasiak je ideálním hybridem pro pěstování v BVO a OVO.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M / Tc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
vyšší
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 9
Poznámka
Ranost "260ky", vzrůst čtyřstovky. Mimořádně vzrůstný a robustní hybrid pro špičkové výnosy hmoty se středním obsahem škrobu. Hybrid pro BPS v BVO a OVO.
 

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Pěstování

Pěstování
Vzhledem k výšce porostu, kterých SUPOD Podlasiak dosahuje, je zbytečné porosty přehušťovat. Doporučený počet rostlin je 80 000 až maximálně 90 000 na ha.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Výsledky

SUPOD Podlasiak – vysoký výnos i sušina!

SUPOD Podlasiak – vysoký výnos i sušina!