Kukuřice
PRESTOL S 260 Z 260


Přednosti

Výnos, kvalita a spokojený agronom.

  • vynikající výnosy kvalitní siláže a zrna
  • listový typ hybridu
  • STAY GREEN
  • vynikající poměr výnos/kvalita
POPIS HYBRIDU
Vysoké až velmi vysoké rostliny s vynikajícím olistěním a dominující palicí v kombinaci se STAY GREEN efektem zajišťují velmi vyvážený poměr výnos/kvalita v průběhu sklizně. Vzhledem ke kvalitě siláže je PRESTOL jednoznačně hybrid pro krmné účely. Jeho siláž je s vysokým podílem zrna. Špičkovými výnosy hmoty PRESTOL jistě osloví také provozovatele BPS. Zároveň lze PRESTOL úspěšně pěstovat také na zrno – mezityp. PRESTOL disponuje rychlým počátečním vývojem, který rostlinám pomáhá se vypořádat s jarními přísušky. Dalšími důležitými agronomickými charakteristikami je vysoká odolnost Fusariu a Helminthosporiu. Odolnost suchu je na vysoké úrovni.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M/Sc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
střední
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
LKS a CCM
Zrno
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 8,5
Zrno
7,5
Poznámka
Velmi vyvážený poměr výnos/kvalita díky vynikajícímu olistění a poměru zrna k zelené hmotě. Vynikající výnos kvalitní siláže i zrna. STAYGREEN.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Výsledky