Kukuřice
KABANERO (B3316C) Z 300


Přednosti

NOVINKA 2020

Král je mrtev, ať žije král.

  • čistý zub
  • velmi rychlé uvolňování vody
  • přizpůsobeno suchým podmínkám
KABANERO B3316C je novým zrnovým hybridem plně adaptovaným
na podmínky pěstování v ŘVO a KVO. Hybrid je středního vzrůstu se
středním nasazením výborně dozrňujících palic. Typem zrna je čistý
zub. KABANERO B3316C výborně uvolňuje vodu v průběhu zrání.
Navíc palice KABANERO B3316C jsou kryty kratšími listeny, které
se velmi rychle otevírají, což pomáhá rychleji snižovat vlhkost zrna.
Odolnost vůči fusariu klasu je na vysoké úrovni.
KABANERO B3316C nemá tendenci vytvářet odnože v humidních podmínkách
při vysoké zásobě živin v půdě. Také tvorba sekundárních palic
na rostlině je potlačena. Díky těmto vlastnostem jsou při nalévání
zrna asimiláty ukládány do jedné hlavní palice pro efektivní tvorbu
výnosu.
KABANERO B3316C je nástupcem zrnového hybridu SURREAL.
V porovnání se SURREAL poskytuje vyšší výnos a významně lépe uvolňuje
vodu v průběhu zrání.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
Z / Sc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
střední
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Zrno
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Počet rostlin / m2
Zrno
7,5 - 8,5
Poznámka
Zrnový hybrid pro ŘVO a KVO, střední vzrůst se středním
nasazením výborně dozrňujících palic, typ zrna čistý zub.
Velmi rychle uvolňuje voduv průběhu zrání, výborně
adaptován pro suché podmínky pěstování a lehčí půdy.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Výsledky