Pšenice ozimá hybridní
HYDROCK B


Přednosti

Kde chybí voda, nesmí chybět HYDROCK!

  • Vynikající výnos (nejvýnosnější 2018–2020)*
  • Mimořádná stabilita v suchu
  • Velmi raná sklizeň
  • Excelentní odolnost fuzáriím
POPIS HYBRIDU
HYDROCK je nově registrovaný velmi raný hybrid, který plnohodnotně nahrazuje starší odrůdu Hybiza a nabízí pěstitelům lepší výnos, kvalitu, zdravotní stav a ještě robustnější porost s vyšší odolností přísuškům při stejné ranosti. Tříletým registračním řízením ÚKZÚZ (2018–2020) prošel jako nejvýnosnější odrůda raného sortimentu s velmi komplexním zdravím listů a klasu a se spolehlivou odolností proti poléhání. Hybrid nabízí řešení do oblastí s lehkými půdami a s časným nástupem jarních přísušků. Nadstandardní odolnost fuzáriím a nízká kumulace DON
v zrně zajišťují HYDROCKU budoucnost i po zákazu hlavních přípravků pro ošetření klasu.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU
HYDROCK má výhodu v sušších a teplých oblastech. Díky ranosti dobře využije zimní vláhu, lépe odolá nástupu sucha v květnu až červnu a jde dříve ke sklizni. Má široké okno pro setí, vyhovují mu i střední až pozdnější termíny (cca 20. 9. – 10. 10.). Ty doporučujeme v teplejších oblastech, kde by bujný podzimní růst mohl snížit odolnost porostu vůči mrazu. Již na podzim doporučujeme ošetřit porost proti křísům, případně přihnojit a regulovat. Na jaře doporučujeme časnou regenerační dávku hnojení a následně u řidších porostů dobře načasovat aplikaci CCC pro podporu odnožování. Pokud je u náchylnějších odrůd zvýšený výskyt padlí, je vhodné HYDROCK sledovat a případně ošetřit. Vůči ostatním chorobám má velmi komplexní odolnost a ošetřování doporučujeme přizpůsobit infekčnímu tlaku. HYDROCK má nadstandardní odolnost klasovým chorobám a vykazuje nízkou kumulaci DON i při umělé infekci. Rostliny jsou krátké s vysokou odolností poléhání, k morforegulaci doporučujeme přistupovat citlivě a volit nižší dávky s ohledem na kondici porostu.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý počáteční růst, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost vůči pohléhání
Odolnost k přísuškům

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
velmi vysoký (107 % / 106 %; ÚKZÚZ 2018-2020)
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
Kvalita na úrovni potravinářských pšenic (B). Dusíkaté látky (B) 12,9%, objemová hmotnost (B) 788 g/la a pádové číslo (B) 320 s, hodnota sed. testu (A) 46 ml.

Odolnost k chorobám
Padlí list
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
Stéblolam

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.