Pšenice ozimá
ELIXER C, K


Přednosti

Špičkové výnosy i ve fusariózních oblastech.

  • Špičkový výnos i při nízké intenzitě
  • Dlouhé nalévání zrna
  • Velmi dobré zdraví
  • Velmi dobrá mrazuvzdornost
POPIS ODRŮDY
ELIXER je středně raná mimořádně výnosná pšenice středního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání, dobrým až velmi dobrým zdravotním stavem a vysokou tolerancí k mokrým a studeným půdám. ELIXER velmi dobře zvládá rané i pozdní termíny setí. Z hlediska kvetení je ELIXER ranou odrůdou, z hlediska sklizně pak středně ranou.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Využití odrůdy ELIXER je zejména pro krmné účely a pečivárenské účely a specialitou jsou i jeho vynikající sladovnické parametry. ELIXER je velmi tolerantník různým termínům setí a vynikajících výsledků dosahuje i na těžkých či mokrých a studených půdách.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, velmi rychlý jarní vývoj / střední až nižší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, velmi rychlý jarní vývoj / střední až nižší odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
velmi vysoký (jedna z nejvýnosnějších pšenic v Německu, BSA 2013 – 9/9)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Padlí list
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
DTR

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Pěstování

Termín setí
začátek září do 1/2 října

Výsevek
Rané setí
250 – 280 zrn/m2
Optimální podmínky
280 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 55 – 60 kg N/ha (40 %)
1. produkční hnojení EC 31 – 32 (počátek sloupkování) 55 – 65 kg N/ha (40 %)
2. produkční hnojení EC 33 – 36 (hlavní sloupkování) 30 – 35 kg N/ha (20 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,0 – 1,5 l/ha
EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě
CCC 750 g 0,3 l/ha + 0,5 l Ethephone

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav EC 51 – 65

Vhodnost po obilovině
ano (+++)

Šlechtitel
W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.