Pšenice ozimá
CENTURION A


Přednosti

Vousatá, raná pšenice speciálně do stresu.

  • Vysoký výnos v raném sortimentu
  • Ranost
  • Vysoká stres tolerance
  • Vousatá odrůda
POPIS ODRŮDY
Vousatá, raná pšenice v kvetení i zrání, s mimořádnou odolností ke stresovým podmínkám. Zejména v aridních oblastech a na lehkých málo vododržných půdách netrpí tak, jako jiné odrůdy. CENTURION je nižšího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a střední odnoživostí. Disponuje velmi dobrým zdravotním stavem a dobrou odolností k vyzimování. Potravinářské parametry odrůdy jsou na úrovni A. V zahraničí je díky plastičnosti a pevnému zdraví využívána zejména v extenzivnějších technologiích a v BIO farmách.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
CENTURION ocení zejména pěstitelé, kteří vyžadují od potravinářské pšenice stabilně vysoké výnosy i v suchých oblastech a v lokalitách s častým výskytem divokých prasat. Stejně tak najde CENTURION uplatnění u farmářů, kteří se orientují na střední intenzitu hnojení. Díky mimořádné stres-odolnosti a velmi dobrému zdraví je CENTURION využíván i v EKO zemědělství.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Počet zrn v klase
HTZ

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
vysoký výnos ve všech oblastech, v sušších oblastech velmi vysoký
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
A

Odolnost k chorobám
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Pěstování

Termín setí
od 1/2 září do 1/2 října

Výsevek
Rané setí
250 zrn/m2
Optimální podmínky
280 – 320 zrn/m2
Pozdní setí
320 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
120 – 150 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 60 – 75 kg N/ha (50 %)
Sloupkování (počátek) EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 50 – 60 kg N/ha (40 %)
Pozdní dávky (dle očekávaného výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 15 kg N/ha (10 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 – 29 (konec odnožování) CCC 750g do1,5l/ha
EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě
CCC 750 g 0,2 l/ha + Ethephon
0,3 l/ha nebo v EC 33 pouze 0,4
l trinexapac. Ethyl nebo v EC 33
pouze 0,6 l mepiguat prohexadione

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření je třeba upravit
dle předplodiny, klimatických podmínek
a infekčního stavu daného roku
širokospektrální fungicid
AZOL FREE odrůda – bez potřeby ošetření klasu

Vhodnost po obilovině
ano (+)
Vhodnost po kukuřici
ano (+)

Šlechtitel
ASUR PLANT BREEDING SAS, France
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.