Pšenice ozimá
PALLAS


Přednosti

TOP výnos, TOP kvalita, prostě TOP PALLAS

  • Velmi vysoký výnos
  • Vysoká plasticita
  • Výborné potravinářské parametry
  • Mrazuvzdornost
  • PCH1 – vysoká odolnost k stéblolamu
Polopozdní velmi výnosná a velmi kvalitní potravinářská pšenice, která od svých rodičů (SILENUS × TOBAK) podědila jen ty nejlepší vlastnosti. Rostliny jsou středně vzrůstné se střední odolností proti poléhání s dobrým a stabilním zdravotním stavem. Perfektních výsledků dosahuje zejména při řidším porostu. Je to typově klasová pšenice s ideální hustotou porostu 500–550 klasů/m2. Má střední až vyšší HTZ, dlouhý až velmi dlouhý klas s vysokým počtem nezadinových zrn. Proto i produktivita klasu je vysoká, na úrovni 1,8–1,9 g.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
PALLAS dosahuje špičkových výnosů v perfektní kvalitě zejména při řidších porostech. Díky vysoké plastičnosti nemá vyhraněné nároky na půdní podmínky, ani na termín setí. Po odrůdě TOBAK však excelentně reaguje zejména na rozdělení produkční dávky dusíku. Výraznou pozitivní reakci má též na raně kvalitativní hnojení dusíkem, kdy často zvedá HTZ i o 2–3 gramy.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, středně rychlý jarní vývoj / střední odnož. schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Mrazuvzdornost

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý podzimní vývoj, středně rychlý jarní vývoj / střední odnož. schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Šlechtitel
Strube Research GmbH & Co. KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.