Pšenice ozimá
GENIUS E+


Přednosti

Odrůda v nejvyšší pekařské kvalitě „E+“.

  • Mimořádná pekařská kvalita
  • Vysoký výnos kvalitního zrna
  • Zimovzdornost a mrazuvzdornost
  • Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám
  • Specialista na pozdní setí
POPIS ODRŮDY
Středně raná až polopozdní odrůda dosahující patřičně vysokých výnosů zrna, ovšem s tou nejvyšší možnou dosažitelnou pekařskou kvalitou. GENIUS je středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání.

OMEZENÍ ODRŮDY
Slabší odolnost k DTR
Nevhodná k setí po ječmeni

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY
Odrůdu GENIUS lze doporučit jak pro vysokou intenzitu pěstování, tak i do extenzivnějších technologií napříč celou ČR. GENIUS lze využít pro nejpozdnější termíny setí. Dobrou toleranci vykazuje k předplodinám, jako je např. pšenice či kukuřice, i když je třeba dodržet určitá agrotechnická pravidla.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
na úrovni „E“ odrůd velmi vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pekařská kvalita
„E+“ (v Německu registrace jako E9)
Pádové číslo
Obsah bílkovin
Sedimentační test
Vaznost mouky
Objemová výtěžnost
Objemová hmotnost
Příjem vody

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu
DTR
Stéblolam

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Pěstování

Termín setí
dle výrobní oblasti od poloviny září do prvního týdne listopadu

Výsevek
Rané setí
rané setí není příliš vhodné
Optimální podmínky
320 - 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 - 400 zrn/m2
Velmi pozdní termíny setí
400 - 500 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
 
HNOJENÍ DUSÍKEM (intenziv. pěstování) 140 – 200 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 45 – 60 kg N/ha (30 %)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 40 – 70 kg N/ha (35 %)
Kvalitativní dávka (dle oček. výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 40 – 70 kg N/ha (35 %)
 
HNOJENÍ DUSÍKEM (extenziv. pěstování) 100 – 130 kg N/ha
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 30 – 40 kg N/ha (30 %)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 29 – 31 (počátek sloupkování) 40 – 50 kg N/ha (40 %)
Kvalitativní dávka (dle oček. výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 30 – 40 kg N/ha (30 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 1,2 – 1,5 l/ha
EC 31 (začátek sloupkování) CCC 750 g 0,3 l/ha + 0,3 l
Ethephonu nebo 0,2 l trinexapac. ethyl

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
EC 21 – 28 v případě setí po obilovině podpořit odolnost k stéblolamu účinným fungicidem
 
Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrál. fungicid
EC 51 – 65 azolový fungicid

Vhodnost po obilovině
po pšenici ano (++), po ječmeni ne (–)
Vhodnost po kukuřici
ano (+++)

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Výsledky

Špičkové výnosy ve špičkové kvalitě - sklizeň 2015

Špičkové výnosy ve špičkové kvalitě - sklizeň 2015  

Špičkové výnosy v praxi - sklizeň 2016

Špičkové výnosy v praxi - sklizeň 2016