Sója
ACHILLEA 00(0)


Přednosti

NOVINKA

Unikátní kombinace vynikajícího výnosu a excelentního obsahu N látek

  • špičkový výnos semen a N látek
  • vhodná také pro potravinářství
  • vynikající adaptabilita různým půdně-klimatickým podmínkám
  • velmi dobrá odolnost suchu
  • vysoká HTS (>200 g)
  • kratší vzrůst, vysoko nasazený 1. lusk
POPIS ODRŮDY
ACHILLEA je raná odrůda excelující ve výnosu semen a obsahu dusíkatých
látek přesahujícím 41 %. Z hlediska rajonizace je velmi adaptabilní
odrůdou vhodnou na všechny druhy půd. Výborně zvládá také
lehčí půdy. Navzdory kratšímu vzrůstu (81,8 cm) má vysoko nasazený
první lusk (13,3 cm) pro snazší sklizeň a nižší sklizňové ztráty. Navíc
ACHILLEA disponuje vysokou odolností poléhání. Zdravotní stav odrůdy
je celkově na velmi dobré úrovni s dobrou odolností hlízence a velmi
dobrou odolností plísni sóji.
ACHILLEA má velké zrno (HTS >200 g) se světlým pupkem (barva
žlutá) což je mimořádnou výhodou z hlediska hospodářského využití.
ACHILLEA je vhodná také pro potravinářství.

VÝSEV
ACHILLEA je vhodná pro pěstování v OVO, ŘVO a KVO. Doporučený
výsevek je 60–65 semen/m2.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Ranost
raná odrůda - 00(0)
Výška rostlin
Odolnost poléhání
Zdravotní stav
HTS
Obsah N látek

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Ranost
raná odrůda - 00(0)
Výška rostlin
Odolnost poléhání
Zdravotní stav

Barva
Barva květu
fialová
Barva semene
žlutá
Barva pupku
světlá (žlutá)

HTS
Obsah N látek

Pěstování
Výsevek (semen/m²)
60 - 65
Oblast pěstování
OVO, ŘVO, KVO

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Výsledky