Žito hybridní
SU PERFORMER


Přednosti

Nejpěstovanější hybridní žito u nás.

  • Špičkový výnos
  • Vynikající potravinářské parametry
  • Výtečné zdraví
POPIS HYBRIDU
SU PERFORMER je polopozdní středně vzrůstný hybrid s odolností proti poléhání na úrovni ostatních hybridů. Hybrid je velmi dobře vybaven odolností proti všem významným chorobám žita. Jeho jedinečnost lze spatřovat ve špičkových výnosech zrna a to jak v ošetřené, tak i v neošetřené variantě pěstování. SU PERFORMER patří k nové generaci hybridů s odlišnou architekturou klasu, umožňující dokonalejší opylení a minimální výskyt námele.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU
SU PERFORMER je mimořádně plastický hybrid bez vyhraněných nároků na půdně-klimatické podmínky. Výborně reaguje na intenzivní pěstování. Špičkových výsledků ale dosahuje také v extenzivních technologiích. Hybrid SU PERFORMER Vám jako jeden z mála výrazně zvyšuje jistotu špičkové sklizně v potravinářské kvalitě.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý podzimní vývoj, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý podzimní vývoj, vysoká odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
špičkový (neošetřeno 116,1 % / ošetřeno 117,8 %)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Pádové číslo
Obsah NL
Podíl předního zrna
Objemová hmotnost

Odolnost k chorobám
Padlí travní
Rez žitná
Rez travní
Listové skvrnitosti

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Pěstování

Termín setí
od 1/2 září do 2/2 října

Výsevek
Rané setí
170 – 190 zrn/m2
Optimální podmínky
190 – 200 zrn/m2
Pozdní setí
210 – 230 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzimní přihnojení 10 – 15 kg N významně podporuje výborné odnožování
 
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 80 – 90 kg N/ha (50 %)
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 31 – 32 (počátek sloupkování) 30 – 40 kg N/ha (30 %)
Pozdní dávka (dle oček. výnosu) EC 39 – 45 (praporcový list) 20 – 40 kg N/ha (20 %)

Potřeba růstových regulátorů
EC 28 (konec odnožování) CCC 750 g 2,0 l/ha
EC 31 – 32 (počátek sloupkování) mepiquat chlorid + prohexadion
Ca - 0,5 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
EC 37 – 49 širokospektrální fungicid

Vhodnost po obilovině
ano (++)

Šlechtitel
HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Výsledky