Tritikále ozimé
CLAUDIUS


Přednosti

Nejranější odrůda sortimentu.

  • Špičkový výnos zrna
  • Ranost / nejranější odrůda
  • Možnost raného setí
  • Skvěle reaguje na 2. přihnojení
POPIS ODRŮDY
CLAUDIUS je rané až středně-rané tritikale pšeničného typu zrna se špičkovým výnosem. Rostliny jsou středního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. HTZ je vyšší 48 g, vysoký podíl předního zrna 97 % s vysokým obsahem škrobu 69,9 %. Zdravotní stav je stabilně dobrý.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY
CLAUDIUS je vhodný pro ranější termíny setí. Není náročný na půdně-klimatické podmínky. Hodí se i do vyšších poloh. CLAUDIUS mimořádně dobře reaguje na zvýšenou produkční dávku dusíku vyšším počtem zrna v klase a tedy i vyšším výnosem zrna.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý až středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý až středně rychlý podzimní vývoj, rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Výnos zrna
vysoký (104,7 %), vysoký obsah škrobu (69,9 %)
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Podíl předního zrna

Odolnost k chorobám
Padlí travní list
Padlí travní klas
Rez žitná
Braničnatky klasu
Fusaria klasu
Listová skvrnitost
Rez plevová

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Pěstování

Termín setí
dle výrobní oblasti od 5. září do 5. října

Výsevek
Rané setí
300 zrn/m2
Optimální podmínky
300 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 400 zrn/m2 (pozní termín je méně vhodný)

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (poč. hlavní odnož.) 50 – 80 kg N/ha
1. produkční hnojení EC 30 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (poč. hlavní odnož.) 50 – 80 kg N/ha
1. produkční hnojení EC 30 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Dle infekčního tlaku EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav EC 51 – 65 azol

 

Vhodnost po obilovině
ano (+)

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Výsledky

CLAUDIUS - výnos.jpg

CLAUDIUS - výnos.jpg