Tritikále ozimé
TULUS


Přednosti

Stabilně vysoký výnos zrna.

  • Špičkový výnos zrna
  • Výborný zdravotní stav
  • Specialista na extenzivní technologie a "mizerné" půdy
POPIS ODRŮDY
Středně raná odrůda pšeničného typu dosahující špičkových výnosů zrna i na opravdu „mizerných“ půdách. Rostliny jsou středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání se střední odnožovací schopností. Předností je zejména výborný zdravotní stav a vysoký podíl předního zrna.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY 
Díky plastičnosti, nenáročnosti na půdní a klimatické podmínky a díky výbornému zdravotnímu stavu za běžných podmínek nevyžaduje ošetření regulátory ani fungicidy. Navíc je velmi tolerantní k pozdním termínům setí. Ekonomicky je nepřekonatelnou odrůdou tritikale ozimého.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
středně rychlý počáteční růst, střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost
Odolnost k přísuškům
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
velmi vysoký (109,8 %) / pšeničný typ
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Pekařská kvalita
Podíl předního zrna

Odolnost k chorobám
Plíseň sněžná
Padlí travní list
Rez žitná
Braničnatky klasu
Fusaria klasu
Listová skvrnitost

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Pěstování

Termín setí
dle výrobní oblasti od 20. září do 15. října

Výsevek
Rané setí
350 zrn/m2
Optimální podmínky
350 – 400 zrn/m2
Pozdní setí
400 – 450 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Podzim: jen při nízké zásobě N a pozdním setí
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 25 (poč. – hlavní odnož.) 50 – 70 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně) EC 30 – 32 (počátek sloupkování) 30 – 50 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů
EC 31 – 35 (1. pol. sloupkování) Terpal C 1,0 – 1,5 l/ha
EC 35 – 45 (2. pol. sloupkování) Ethephone 480 g 0,5 – 0,7 l/ha

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
EC 39 - 49 kombinovaný přípravek

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.