Slunečnice
ALEXA SU


Přednosti

Zdravá, odolná vůči stresu a herbicidům

  • NOVINKA 2023
  • hybrid pro Express® technologii
  • tolerantní k herbicidní účinné látce Tribenuron ze skupiny sulfonylmočovin
  • rychlý počáteční vývoj rostlin a výnosová stabilita
  • extrémně odolná vůči suchu
  • odolná proti chorobám sclerotinia, phomopsis a plasmopara
  • sklon úboru: 50–60 stupňů
  • středně raný hybrid
  • jednoduché odplevelení s ohledem na Express® technologii
  • ideální do sucha

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Morphology
Plant height
střední
Head position
50-60 stupňů

Earlyness
Flowering
Maturity
Early vigor

Yield structure
TKW
Objective density in plant/ha
65-70 tisíc

Quality
Oil content

Climate behavior
Drought / Heat tolerance

Agronomic characters: Resistance to
Root lodging

Diseases: resistance to
Sclerotinia
Phomopsis
Downy Mildew

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.