Slunečnice
PRETORIA CL Plus


Přednosti

Ideální na suchá stanoviště

  • NOVINKA 2023
  • vhodná pro Clearfield® Plus technologii – vysoká tolerance k účinné látce Imazamox
  • vysoká odolnost vůči poléhání
  • extrémné odolná vůči suchu
  • středně raný hybrid
  • sklon úboru: 45–50 stupňů
  • vysoký obsah oleje

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Morphology
Plant height
střední
Head position
45-50 stupňů

Earlyness
Flowering
Maturity
Early vigor

Yield structure
TKW
Objective density in plant/ha
65-70 tisíc

Quality
Oil content

Climate behavior
Drought / Heat tolerance

Agronomic characters: Resistance to
Root lodging

Diseases: resistance to
Sclerotinia
Phomopsis
Downy Mildew

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.