Kukuřice
GLUTEXO S 240 Z 250


Přednosti

...aneb raná SUSANN přesvědčí již vzhledem.

  • energicky bohatá siláž TOP kvality
  • skutečně robustní palice (tvoří 2 špičky)
  • listový typ hybridu
  • špičkové výnosy zrna
  • ideální na siláž, zrno, CCM
GLUTEXO je novou absolutně nepřehlédnutelnou kukuřicí. Každý ji pozná díky chlubivé zavalité palici poměrně běžně tvořící 20 řad zrn. GLUTEXO umí na své palici vytvořit dvojitou špičku zploštělého tvaru jako středně-raná kukuřice SUSANN S280/Z300. Tento v raném FAO unikátní fenomén rozšiřuje energické možnosti silážní kukuřice v raném sortimentu a také v produkci zrna či CCM. Rostliny GLUTEXO jsou vysoké a výborně olistěné. Listy jsou dlouhé s velmi širokou základnou zajišťující vysokou stravitelnost silážní řezanky. Navíc GLUTEXO je silný STAY GREEN (9,0) stejně jako energicky bohatá SUSANN s velmi dlouhým sklizňovým oknem. GLUTEXO lze využít na produkci vysoce kvalitní siláže pro krmné účely či jako zlepšovatele kvality. Je také vhodné pro produkci zrna a CCM. Typem zrna se jedná o mezityp až flint. GLUTEXO pochází ze stejného šlechtitelského programu jako úspěšné hybridy KORYNT a SURTERRA.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M (F) / Sc
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
LKS a CCM
Zrno
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 9,5
Zrno
7,5 - 8
Poznámka
Produkce vysoce kvalitní siláže s vysokou koncentrací energie. Vynikající výnosy zrna. Raná SUSANN. STAY GREEN.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Pěstování

Pěstování
GLUTEXO nemá vyhraněné nároky na půdně-klimatické podmínky. Rostliny se vyznačují velmi rychlým počátečním vývojem (8,3 z 9). GLUTEXO je vhodné pro pěstování na půdách těžkých a chladných až lehkých. Na siláž je vhodný výsevek 80–95 tis. rostlin na ha. Na zrno je vhodný výsevek 75–80 tis. rostlin na ha.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Výsledky