Pšenice ozimá
SU TARROCA B


Přednosti

Nové rekordy ve výnose zrna

  • - mimořádně vysoký stabilní výnos 
  •  - vysoká plasticita
  •  - dobrá odolnost proti poléhání
  •  - vysoká reakce na intenzitu
Po delší době se dostává na český trh opravdu rekordně výnosná pšenice s českou registrací, a to v potravinářské "chlebové" kvalitě. Na kontrolní odrůdy dosahuje v průměru úctyhodných 109 % (ošetřená varianta), a to za tři roky státních zkoušek. S odrůdou JOHNSON se tak SU TARROCA řadí mezi nejvýnosnější registrované odrůdy v ČR. SU TARROCA je polopozdní až pozdní odrůda středního až nižšího vzrůstu. Špičkových výnosových výsledků dosahuje zejména kombinací středního počtu klasů na m2, vyššího počtu zrn v klase a vysoké HTZ. Dobrá až velmi dobrá odolnost proti poléhání a vysoká reakce na produkční dávku dusíku umožňuje vést odrůdu SU TAROCCA na vysoké až velmi vysoké úrovni pěstování. SU TARROCA je však velmi plastickou odrůdou, která snese též nižší hnojení N. 

SU TARROCA je bez vyhraněných nároků na pěstování. Velmi dobře však zhodnocuje intenzifikační opatření, jako např. rozdělení produkční dávky N či aplikaci mikroprvků  Mn, Mo, Zn. Velmi významé je u odrůdy SU TARROCA navýšení HTZ jako reakce na 2. kvalitativní hnojení močovinou do klasu. Odrůda je i tolerantní k různým termínu setí. Z poloprovozních pokusů vyplývá, že SU TARROCA dosahuje špičkových výnosů též po obilnině, v méně zpracované půdě i v suchých podmínkách na lehčích půdách.
 
VÝNOS ZRNA MIMOŘÁDNĚ VYSOKÝ (109 %)
Ideální hustota porostu střední (600 – 650 klasů/m2)
Produktivita klasu vysoká (1,9 g)
Počet nezadinových zrn v klase vysoký (40 zrn)
HTZ vysoká (47 – 49 g)
 
PEKAŘSKÁ JAKOST B
Pádové číslo 311 s
Obsah NL 13,50 %
Sedimentační test 36 ml
Vaznost mouky 58,5 %
Objemová hmotnost 800 g/l
Objem pečiva 557 ml

Zdroj: registrace ÚKZÚZ

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý až středně rychlý podzimní vývoj, středně rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání
Mrazuvzdornost

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý až středně rychlý podzimní vývoj, středně rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Zimovzdornost
Mrazuvzdornost

Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Výnos zrna
mimořádně vysoký
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Pěstování

Termín setí
od 2/2 září do 2/2 října

Výsevek
Rané setí
280 zrn/m2
Optimální podmínky
280 - 320 zrn/m2
Pozdní setí
350 - 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem - intenzita 160 - 200 kg N/ha - jarní aplikace
podzimní podpora EC 14-15 (4.-5. pravý list); močovina + 300g Mn 10kg N/ha - podzimní aplikace
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 - 28 (odnožování) 50 - 60 kg N/ha (30%)
Sloupkování - počátek EC 29 - 31 (počátek sloupkování) 80 - 100 kg N/ha (50%)
Sloupkování - vývoj EC 32 - 35 (hlavní sloupkování) 16 - 20 kg N/ha (10%)
pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 45 - 49 (praporec až praskání pochvy) 16 - 20 kg N/ha (10%)

Hnojení dusíkem - extenzita 100 - 140 kg N/ha - jarní aplikace
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 - 28 (odnožování) 30 - 40 kg N/ha (30%)
Sloupkování - počátek EC 29 - 31 (počátek sloupkování) 60 - 80 kg N/ha (60%)
pozdní dávky (dle očekáváného výnosu) EC 45 - 49 (praporec až praskání pochvy) 10 - 15 kg N/ha (10%)

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
Dle infekčního stavu EC 30 - 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vyšší infekční stav EC 51 azolový fungicid 200g

Vhodnost po obilovině
ano (++)
Vhodnost po kukuřici
ne

Šlechtitel
Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.